Contact

Annette den Heijer
Directeur Het Kersjes Fonds

AANVRAGEN NAAR:
Correspondentieadres:
Laan van Poot 178
2566 EG Den Haag
Voor meer informatie over werkwijze, prijs, beurzen, bijzondere financiële bijdragen en hoe aanvragen kunnen worden ingediend, kunt u contact opnemen met de directeur:

Annette den Heijer: zet uw cursor op annette@hetkersjesfonds.nldan verschijnt het juiste emailadres.


Publicatie eisen internetsite ANBI transparantie: zie
http://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/overig/het-kersjes-fonds/
Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandelnummer is 41194684

Het fiscaal nummer van de stichting is 8038.43.306