Het Bestuur

Het bestuur van Het Kersjes Fonds bestaat uit:

Hans van Veggel, voorzitter
Jan Willem Loot, secretaris
Tom Feringa, penningmeester
Anneke Hogenstijn
Martijn Sanders
Ed Spanjaard
Bestuur, directeur en laureaten 2013